Úvod Recenze knih

Recenze knih


název knihy : Operace tlustého střeva

Autor: Jan Šváb
Nakladatelství: Triton
Město: Praha
Rok vydání: 2000
Počet stran: 118
ISBN: 80-7254-122-6
cena : 120-149 Kč
Anotace

„Onemocnění střev a především tlustého střeva a konečníku v populace přibývá. Jejich nárůst je dáván do souvislosti se způsobem života, dietním režimem a rodovou predispozicí. V posledních desetiletích - ne zcela vysvětlitelně - přebylo nádorových onemocnění tlustého střeva a konečníku a podobně i zánětů tlustého střeva.“ (z úvodu publikace)


Naše recenze

Na prvních stránkách knihy napsané uznávaným lékařem najdete anatomický a fyziologický přehled. Dále se autor věnuje vyšetřovacím metodám, především endoskopii. Následně popisuje základní typy výkonů na střevech. Nejdelší kapitola popisuje onemocnění tlustého střeva, konkrétně zánět slizniční výchlipky na tlustém střevu, zánět slepého střeva, vředový zánět tlustého střeva, Crohnovu nemoc, polypy tlustého střeva, rakovinu tlustého střevu, karcinom konečníku a rodinný výskyt polypů tlustého střeva. Dále autor popisuje onemocnění oblasti řitě (hemorhoidální uzle, anoretální absces, píštěle kolem řitě a řitní trhlinu). V závěru se autor věnuje péči o střevní vývod a dietním zásadám po operaci střeva. Kniha je malého formátu a její věcný rozsah není příliš obsáhlý. To ovšem neznamená, že neobsahuje základní údaje o tlustém střevu a jeho nemocech. V knize se přečtete základní informace o těchto nemocech a v případě zájmu o hlubší poznání je nutné sáhnout po podrobnějších publikacích. Text je velmi strukturovaný a přehledný. Mnohé informace jsou v odtržkách. Kapitoly jsou krátké a najdete tu mnoho nákresů. Kniha se čte snadno a rychle.

název knihy : Akutní chirurgie tlustého střeva

Autor: Jiří Hoch Nakladatelství: Maxdorf Město: Praha Rok vydání: 1998 Počet stran: 184 ISBN: 80-85800-85-3 cena : Kč
Anotace

„Akutní operace na tlustém střevu patří mezi obtížné kapitoly břišní chirurgie. Jsou často provázeny komplikacemi, mnohdy ohrožují život a jsou tedy příčinou chirurgických starostí i nezdarů. Pokroky v chirurgii, anesteziologii a v dalších oborech otevřely naštěstí nové pohledy i zde.“


Naše recenze


Publikace nejdříve čtenáře seznamuje s historickým přehledem vývoje střevní chirurgie.Dále se zabývá hlavními příčinami akutních chirurgických onemocnění tlustého střeva (přehledem, střevní neprůchodností, perforací tlustého střeva). Následuje kapitola o diagnostických metodách, mezi které patří především RTG vyšetření, endoskopie, sonografie, vyšetření během operace atd. Najdete tu i stručné poznámky k anatomii a funkci tlustého střeva a možnosti chirurgické léčby akutních onemocnění tlustého střeva. Jedna kapitola je věnovaná také vzácnějším onemocněním tlustého střeva a jejich chirurgická léčba. Publikace se také dotýká příčin mortality a morbidity a poměrně podrobně se věnuje faktorům ovlivňujícím neodkladných výkonů na tlustém střevě a dalším faktorům ovlivňující výsledek léčby (věk, prognóza...). Poslední kapitola shrnuje akutní operace tlustého střeva, které byly provedené na chirurgické klinice v Motole v období let 1985 - 1994. Tato kniha je určená odborné zdravotnické veřejnosti. Bez určitých znalostí v oboru je kniha příliš náročná a pro běžného čtenáře bude velmi obtížná. Odborníci však knihu ocení. Seznamuje přehledně s tématikou. Navíc je publikace doplněná obrázky, nákresy, tabulkami, schématy a dalšími prvky, které podporují přehlednost knihy. V závěru knihy najdete široký odkaz na literaturu a barevnou přílohu tvořenou detailními fotografiemi. Publikace má rovněž rejstřík.

 

 


 

název knihy : Očista tlustého střeva v domácích podmínkách

Autor: Evgenij Vladimirovič Ščadilov

Nakladatelství: Poznání

Město: Olomouc

Rok vydání: 2006

Počet stran: 109

ISBN: 80-86606-44-9

cena : 90-120 Kč
Co najdete v knize?

Publikace „Očista tlustého střeva v domácích podmínkách“ je zajímavou knihou, která čtenáři nastiňuje opatření, která vedou k očistě tlustého střeva a tím i k lepšímu zdraví.

V první části knihy se autor zabývá teorií očisty. Dozvíte se více o vylučovací soustavě, principech očisty a další potřebné informace. Následně se autor zabývá analýzou očisty tlustého střeva.

Podrobněji se věnuje klystýru. Poté se soustředí na první fázi očisty a na to, co se s ní vše pojí. Pak následuje první fáze očisty, včetně hygieny, procvičování konečníku, léčebné gymnastiky, správnému stravování atd.

Následuje kapitola „Vlastí očista“. Soustředí se na novinky v technice, na různé „vlídné klystýry“, rozmanité recepty atd. Poslední kapitola vypovídá o úpravě střevní mikroflóry. Autor seznamuje čtenáře se zvláštnostmi střevní mikroflóry a s dalšími informaci, které je dobré v souvislosti s touto problematikou znát.

 

Naše shrnutí

Kniha představuje zajímavý pohled na lidské zdraví a jeho souvislost s očistou tlustého střeva. Bude přínosem pro všechny, kteří se chtějí dozvědět jak se zbavovat účinně škodlivých látek ze svého těla a podporovat tak své zdraví.

Kniha je napsaná srozumitelně pro laiky. Čte se poměrně dobře a je doplněná různými názornými tabulkami a obrázky. Některé obrázky nejsou názorné a mají za úkol pouze téma odlehčit. Publikace má poměrně mnoho přehledných výčtů a některé informace jsou zvýrazněné tučným písmem.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Tlusté střevo.cz
Kontakty